Riwåtsjdikt nr 1. (- av Mie)

Skrevet til klippet "Kutta Løk" i uke to av sesong 1

På nytt sted med ny energi
Var ny start kun en fantasi?
Nå kjenner du på sjalusi
Og rykter spres så raske

Du kunne ikke forutsi
Hva Lasse kom og måtte si
At forholdet nå er forbi
Han og bar på en maske

Du finner ikke amnesti
Og dør du vil en autopsi
Bekrefte rekeallergi?
Nei: hjertet brent til aske🖤