Din song (-av Alie)

Til klippet  "Din song"  av  12.03.19

 

D et kjem til å bli dritfett !
I ngen kjem til å skjønne ein dritt,
N esten som Patti Smith

S lam-poesi med eksperimentell melodi
O g bandets synergi
N ymotens Elton John
G unnhild, this is your song!

 


Sogndal (- av Alie OG Susanne)

til klippet "Sogndal"  av  09.03.19 

Tenk at jeg kom nesten helt til

S
O
G
N
D
A
L

før det ble tomt for drivstoff.

(Dårlig med ordsmiing i dag 😊)

                          -----------------------------------

SUSANNE  kom heldigvis med et bedre titteldikt til samme klipp:

 

S int, skuffet
O g såret
G lemmer Sara at
N oen fremdeles bryr seg -
D et er aldri enten eller, det er
A lltid flere sider ved en sak...
L ivet er ikke enkelt for verken henne eller Gunnhild

 


8. mars (-av Alie)

til klippet " 8.mars " av  08.03.19

 

 8. budet (eller kanskje 1.) burde lyde: du

M å holde vennskapet hellig, og
A lt som sies i fortrolighet skal ikke
R øres eller
S ies videre uten samtykke.

 


Som ein venn (- av Alie)

til klippet " Som ein venn" av 07.03.19

 

SOM strofene i musikk kan
EINsemd og
VENNskap spelast i samme låt

 


Drama ( -av Alie)

til klippet "Drama" av 06.03.19

 

D u prøver verkeleg,
R etter deg opp,
A lle andleta er vende mot deg,
M aska sit ikkje så godt lenger, men
A lle desse auga treng ikkje vite historia di, Sara

 


San Francisco (- av Alie)

til klippet "San Francisco"  04.03.19

 

S ara leter etter et barndomsminne
A lex vil ikke at Jo skal forsvinne
N ede i kjelleren søker de svar

F or alle bekreftelser de ikke har
R esignert etterhvert de setter seg ned
A lex og Sara på samme sted
N å høres det snart en merkelig klang, de synger i
C-dur, på hver sin sang:
I f you're going to San Francisco, be
S ure to wear some flowers in your hair...
C ould you be the
O ne that cry, when I laugh, when I'm lone?

 


Hallo? (-av Alie)

til klippet "Hallo?" 02.03.19

 

H ysj, ikkje forstyrr
A lle dei som famlar rundt og leitar
L eitar etter bøker, leitar etter venner,
L eitar etter kjærestar
O g ikkje ser dei fordi dei står rett framfor auga

 


Sminke (- av Alie)

til klippet "Sminke" 02.03.19

 

S tår opp til en ny dag
M aler masken litt blå
I gnorerer all ubehag
N øyaktig legges sminken på
K nock knock - irriterende  bankeslag
E r det aldri fred å få?

 


Mamma ( - av Alie)

til klippet "Mamma" 01.03.19

 

o M sorgsfull
ut A n å setje seg sjølv først
tol M odig med
 var M t hjarte
stakk A rs hen som ikkje har fått opplevd mor si kjærleik

 


Hugs å pust ( - av Alie)

til klippet "Hugs å pust" 01.03.19

 

H older maska
u ten å blunke
g raver fiktivt i
s in barndoms billedbunke

å pne opp for andre er veldig vanskelig

p roblemer med tillit er menneskelig
u ten at det trenger være helt umulig
s ara burde snakket med læreren sin
t ror en sånn samtale ville vært fin

 


Slam ( - av Alie)

til klippet "Slam" 28.02.19

 

S pesiell poesi, vil sikkert noen si, men
L una blir hvertfall truffet av Gunnhilds magi
A lex deklamerer med litt rar energi
M ens Sara er skuffet over Gunnhilds førstepri

 


Poesi ( - av Alie)

til klippet "Poesi" 26.02.19

 

P eter som paradisets slange
O verses nok av mange
E n prank han har framtrylla
S ara får ufortjent skylda
I Torstein sitt hode som straffange

 


Dans ( - av Alie)

til klippet "Dans"  26.02.19

 

#1

D u har rytmen og kontrollen.
A nnet å få tankene over på
N år ingen tenker på deg,
S ara 💙

 

----------

 

#2

D er
A lt anna ikkje
N yttar;
S mil - dans - skriv eit dikt!

 


😊 ( - av Alie)

til klippet " 😊"  26.02.19

 

😊 S eriøst samleie-dikt i starten ?!?
😊 M ina har faktisk en lappe-skinnvest også!
😊 I ngen som har prøvd å scanna QR- koden som Alex har på armen?
😊 L iker Harpe-jenta seg uten harpe?
😊 E t spørsmål : "Ja, at ein liksom snakkar med magen?" (dvs. buktaling?)
😊 Y iiii!  Drama-Tina tar showet.

 


Spoken word ( - av Alie)

til klippet "SPOKEN WORD" 25.02.19

 

S må
P ulserende
O rd
K an
E uforisere
N erder ..

.. W ho
O bviously
R elate to
D reams

 


Er ho heime? ( - av Alie)

til klippet "Er ho heime?" 21.02.19

E g var meg - du veit
R andoms i badekar

H orny på fest
O g til plage og pest

H o som berre følgjer etter
E g var meg.
I rriterande, jævlig irriterande
M amma si Jarlsberg-jente
E g berre var meg...
?

 


Tolerant ( - av Alie)

til klippet "Tolerant"  19.02.19

Folk vil jo ikke bli tolerert.

T ålt.
O rket.
L ikt under forutsetning.
E lsket med forbehold.
R evurdert etter egenskap.
A kseptert på vilkår.
N yansert.
T illatt.


Respekt ( -av Alie)

til klippet "Respekt" 19.02.19

 

R ota det til, litt
E tte litt
S kylde på fylla, men
P erfekt e no dritt!
E ikkje lett, når
K jæresten din ikkje
T åle rop om respekt.

 


Vi stikker (-av Alie)

til klippet "Vi stikker" 18.02.19

 

V i stikker på fest! Blink-blink.
I kke noe "vil du bli med?" -nei, jeg vet best!

S tjerneskudd i natten setter stemning
T o glade jenter, alt som normalt
I ngenting kan gå galt,eller
K anskje Gunnhild mister hemning, og
K ommer til å fucke opp alt?
E t kjent ansikt: Billie - og
R omantikken bare falt!

 


Kjæreste-greier (-av Alie)

til klippet "kjæreste-greier" 18.02.19

 

KJ ærester, ikke venninner
ÆR lig er det ment, men Luna tar det ikke pent.
ES cape!  er det eneste Luna
TE nker på nå: vil heller dra av sted enn å
GR ave seg ned.
EI  ikke en kjærest som eiendom!
ER  bedre å tilby et hjerterom ❤.

 


Skjønnast ( -av Alie)

til klippet "Skjønnast" 17.02.19

S tjerneklart er det jo ikke akkurat, men
K jæreste-fis-testen ble bestått
J a, alt er så perfekt nå, at jeg
Ø nsker det hele kunne slutte like godt
N attens prinsesser
N yter romantikken, ja
A lt er til stede for happy ending.... men
S ara da?* stakkars sara....
T ror rivåtsjen må fortsette framover igjen....

 

*(og Ivar, Peter, Torstein, Alex&Jo....og David&Tina...?)

 


Hjartebank (- av Alie)

til Gunnhilds instabilde  "hjartebank"  16.02.19

 

Kva om forstanden låg i hjartet
og kjenslene låg i hjernen...
Ville verda vore annleis,
kunne vi forsatt opplevd hjartebank ?

(Trur ikkje hjernebank ville vore det samme.... )

 


Et meg ( - av Alie)

til klippet "Et meg" 14.02.19

når utklEdd og naken møTest
på kjærleiken sin veg...
må utkledd kle av seg?
Må nakEn kle på seG?

 


Åndenes Makt #2 ( -av Alie)

til klippet "Åndenes Makt" 13.02.19


Å, nei! Det er
N oe som spøker i huset.
D et er lyder i kjelleren, mon tro
E n morder, eller kun en beruset?
N ei, det er jo bare Alex
E nsomme Alex
S om lengter etter Jo...

M en Gunnhild blir plutselig bestemt
A ltså; hun må prate med Luna og det litt fort.
K an jo ikke gå rundt å være forvirra
T il det er livet så altfor kort.

 


Åndenes Makt #1 ( - av Alie)

til klippet "Åndenes Makt" 13.02.19

 

(Sara:)

Å,
n o
d øyr
e g
n esten,
e g
s yns
m esta
a lt
k viskrar
t rolldom

 


Billie (- av Alie)

til klippet "Billie"  11.02.19

             B ananens farge
           t I nas tankeløse tale
        ve L mente ord fra David
      kjo L en med dinosaurus på
     real I stisk sjalusi
  klein E "Billy-Billy Bop"

 


Labels ( - av Alie)

til klippet "Labels"  09.02.19

L ørdagsprat:
A lex
B eskytter
E n
L ivslyvende
S annhet

 


UKULELE ( -av Alie)

til klippet "Ukulele" 08.02.19


Ojojojoj....

tastaturet gikk plutselig løpsk...
hvor i all verden kom dette fra...😇...?

(Mulig litt inspirert av Jan Erik Vold - og kanskje hviskeleken - om enn noe mer dyslektisk og uregelrett med ironisk snert..... 😂 )

 

UKULELE

k uleulk
u klukel
l ekekul
e pleluk
l ukelep
e llekup

(p ulekul
u tenkuk)

UKULELE !

 


Du er gal (- av Alie)

til klippet "Du er gal"  06.02.19

D et siste minuttet
U nder dette klippet

E r noko av det som har truffe meg mest
R ådvill og fortapt sit eg att, usynleg som ein skugge, ved sida av

G unnhild.
A ldri meir kjem eg så nære
L una igjen, tenkjer ho fortvila og eg kan ikkje trøyste...

 


Du kjem til å angre (?) (-av Alie)

til klippet "Du kjem til å angre" 04.02.19

 

Du - veit den kjensla?
Kjem - ho til å forstå?
Til - å ha dei same kjenslene for deg?
Å - gå slik å ikkje vite, er ikkje til å halde ut
Angre - kan ein gjere når ein blir vaksen!

 


Skapa en gratis hemsida du också!
Cybersite.se skapar du hemsidan snabbt och enkelt med färdiga designmallar