GOD IDE (-av Alie)

til klippet "God Ide"  03.02.19

G unnhild leter etter Luna
O g er åpen for en flørt
D et hun

I kke helt blir klok på
D et er Lunas intensjon
E tter kysset og "god natt"

 


ARGON ( - av Alie)

til klippet "Argon" 01.02.19

 

A nstrengt atmosfære
R ammer rommet (når)
G ule Gunnhilds
O verivrige ordflyt
N esten når nytt nivå....

😊